Despre Orheiul Vechi

  Orheiul Vechi este una dintre cele mai frumoase zone turistice ale Republicii Moldova, este un complex muzeal sub cerul liber, format din obiective naturale și antropice. Microzona Orheiul Vechi reprezintă o îmbinare miraculoasă dintre cadrul geografic și habitatul uman, landșaftul primar armonizîndu-se organic cu cel cultural.

  Originalitatea peisajului Orheiul Vechi se datorează defileului fluviului Răut, săpat sub forma unui canion în straturile calcaroase ale fostei Mări Sarmatice. În perimetrul Orheiul Vechi , concomitent cu prezentarea singulară a landșaftului natural deosebit s-au conservat vestigii istorico-arheologice de excepție, la care se adaugă și arhitectura tradițională țărănească din vatra actualelor sate - Butuceni și Trebujeni, fapt ce conferă o alură de unicitate întregului ansamblu.

  Vizitatorii pasionați vor trăi revelația descoperirii vestigiilor inestimabile ale orașelor medievale: Shehr- al – Cedid ( sec. al XIV) și Orhei (sec.XV- XVI), relicvele traco-geto-dacice ( sec.X – II î. E. n.), complexele rupestre din stîncă ( sec. XV – XIX) și obiectivele etnografice din vatra actualelor sate

  Pricipalele obiective turistice ale complexului: “ Orheiul Vechi”:
1. Sala de expoziţii a Muzeului - Orheiul Vechi
2. Casa ţaranească “ 100 ani”. Butuceni
3. Mănăstirea rupestră “ Butuceni”
4. Biserica “ Sfânta Maria”. Butuceni
5. Mănăstirea lui Bosie
6. Baia tătărească ( sec.XIV). Trebujeni
7. Cetateatea medievală - “ Orhei”